Feminismes, drets civils i representacions de gènere en la literatura i el cinema

This language version doesn't exist

Matrícula oberta

 Formulari de matrícula

 Conferència inaugural: Cos meu: què dius? Tensions entre presència i representació al camp de batalla corporal, a càrrec de la professora doctora Meri Torras (Universitat Autònoma de Barcelona). Directora del Grup de Recerca Cos i Textualitat i coordinadora del grau d'Estudis de Gènere (UAB).

Des dels estudis de gènere, els estudis queer i els estudis culturals, aquest curs vol familiaritzar-vos amb les representacions no normatives en la cultura contemporània. Plantejam diversos marcs teòrics i exemples pràctics a partir dels quals reflexionar sobre les construccions corporals i identitàries en diversos suports culturals com el cinema, la literatura, Internet, la televisió o les arts plàstiques.

D'aquesta manera, volem contribuir a l'anàlisi dels discursos sobre el gènere i la sexualitat que ens construeixen com a subjectes i ens proporcionen posicions jeràrquiques en el marc social. Entenem que les representacions culturals són espais privilegiats per dur a terme aquesta anàlisi, perquè s’hi materialitzen tant els discursos hegemònics com les seves possibilitats de subversió. Si t’interessen la cultura, el gènere, i la lluita activa pel feminisme, els drets civils i els drets LGTBIQ, et convidam a descobrir aquest curs.

Des de diferents teories feministes analitzarem els discursos racials, de gènere i les seves representacions en la literatura i el cinema.

Dates i horari

Del 16 al 19 de juliol de 2018
El dilluns 16 de juliol de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores

El dimarts 17 i el dimecres 18 de juliol de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores

El dijous 19 de juliol de 10 a 14 hores.

Durada

25 hores (20 hores presencials i 5 de no presencials)

Lloc

Aules 2, 3 i 4 de l'edifici Sa Riera al Carrer Miquel dels Sants Oliver, 2 de Palma.

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física)

Hores de formació permanent de professorat

Aquesta activitat té reconegudes 20 hores, segons la resolució definitiva d'homologació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, amb el número de registre 640.

Objectius 

 1. Estimular la capacitat crítica, interpretativa i reflexiva dels alumnes a l'hora de veure pel·lícules i sèries de televisió.
 2. Introduir els participants en els conceptes bàsics de les teories feministes.
 3. Establir un espai de coneixement i diàleg amb els docents a partir dels debats i l'anàlisi de les projeccions (es prioritzarà l'aprenentatge cooperatiu).
 4. Descobrir i treballar les aplicacions didàctiques de la literatura i el cinema.
 5. Practicar nous processos de lectura a partir de l'experiència de vida dels alumnes. 

Continguts

 • Feminismes: breu història i la seva representació al cinema.
 • Història dels moviments pels drets civils als EUA.
 • Representació dels personatges femenins en la literatura i el cinema.
 • Drets LGBTIQ, teoria queer i la seva representació en la literatura i el cinema.
 • Estudis de gènere i noves tecnologies: posthumanisme i ciberfeminisme.
 
Dilluns, 16 de juliol

10-11.30 h. Conferència inaugural: «Cos meuquè em dius?”. Tensions entre presència i representació al camp de batalla corporal»

11.30-12 h. Pausa

12-13.30 h. Conferència a càrrec del professor doctor Igor Prieto Arranz (Universitat de les Illes Balears). 

«Las mujeres en la historia / historias de mujeres: Los personajes femeninos en la novela histórica británica contemporánea».

16-19 h. Feminismes, a càrrec del professor doctor Juan José Bermúdez de Castro (Universitat de les Illes Balears). 
Breu història de la lluita feminista: des de les tres onades del feminisme a la situació actual
Projecció i anàlisi de la pel·lícula Les sufragistes (2015), dirigida per Sarah Gavron.

Es promourà el debat i la reflexió crítica dels alumnes a partir de les qüestions tractades al llarg de la jornada.


Dimarts, 17 de juliol

10-13 h. La síndrome de Pandora, a càrrec de la professora doctora Teresa López-Pellisa (Universitat de les Illes Balears).

La síndrome de Pandora en la literatura i el cinema de ciència-ficció.

Projecció de la pel·lícula Tamaño natural (1976) de Lluís Garcia Berlanga.

Anàlisi i debat posterior guiat per la professora.
16-19 h. Éssers artificials, a càrrec de la professora doctora Teresa López-Pellisa.

Taller sobre la representació dels éssers artificials (femenins) en la literatura i el cinema. 
Projecció de la pel·lícula Blade Runner (1982) de Ridley Scott.

Anàlisi i debat posterior guiat per la professora.

Dimecres, 18 de juliol


10-13 h. Teoria queer i drets LGBTIQ a càrrec del professor doctor Juan José Bermúdez de Castro.

Introducció a la teoria queer i anàlisi de la situació actual dels drets LGTBIQ al món.
Projecció de la pel·lícula Pride (2014), dirigida per Matthew Warchus. 
Anàlisi i debat posterior guiat pel professor. 

16-19 h. Història dels drets civils als EUA a càrrec del professor doctor Juan José Bermúdez de Castro.
Història afroamericana dels EUA: el triangle esclavista, la guerra civil, els moviments pels drets civils els anys seixanta i la situació actual. 
Projecció de la pel·lícula The Butler (2013), dirigida per Lee Daniels. 
Anàlisi i debat posterior guiat pel professor. 

Dijous, 19 de juliol


10-13 h. Posthumanisme, a càrrec de la professora doctora Teresa López-Pellisa.

Posthumanisme, gènere i ciència ficció.

Projecció del capítol «San Junipero» (2016) de la sèrie televisiva Black Mirror.

Anàlisi i debat posterior guiat per la professora.

13-13.40 h. Activitat en grup sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere a càrrec de Sheila Núñez, responsable de l’àrea d’educació de Ben Amics (Associació LGTBI de les Illes Balears).

13.40-14 h. Cloenda: actuació del Cor Pride, cor activista de Mallorca dirigit per Aitor Kanur.

Metodologia

Posarem en pràctica diversos formats d'innovació docent a partir de l'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.

És important esmentar que la metodologia emprada en el curs es basa en l’aprenentatge a partir del diàleg als tallers de debat i anàlisi de les projeccions audiovisuals.
S'alternen ponències amb projeccions i tallers interactius.

Coordinació

 

 • Juan José Bermúdez de Castro, professor contractat doctor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 • Teresa López Pellisa, professora ajudant doctora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Professorat 

UIB

Igor Prieto Arranz, professor titular del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la Universitat de les Illes Balears. Doctorat Europeu en Filologia Anglesa per la Universitat d’Oviedo (2002). Ha investigat en els camps d'adquisició de segones llengües, traducció i, molt especialment, estudis culturals. El seu principal interès és l'expressió i la representació de la identitat. Entre les seves publicacions destaquen: The Discourse of British Tourist Promotion and its Translation into Spanish, Commenting on Texts. Literature, History, the Media, A Comparison of Popular TV in English and Spanish Speaking Societies: Soaps, Sci-Fi, Sitcoms, Adult Cartoons, and Cult Series i De-Centring Cultural Studies: Past, Present and Future of Popular Culture. Spaces and Contexts.

Juan José Bermúdez de Castro, professor contractat doctor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i director de la UIB Theatre Company. Doctor en Literatura Anglo-nord-americana per la Universitat Autònoma de Madrid, ha realitzat estades de recerca a la Royal Holloway University of London i a la New York University, on va completar el Màster en Estudis dels Estats Units. És membre dels grups de recerca RIRCA, sobre sèries de televisió i ideologia, i GRAiE, sobre art i educació. Entre les seves publicacions destaquen: Rewriting Terror: The 9/11 Terrorists in American Fiction; El asesinato de John F. Kennedy: La construcción mediática y cultural de un mito i Arte y Terrorismo: De la transgresión y sus mecanismos discursivos. 

Teresa López-Pellisa és professora ajudant doctora al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la Universitat de les Illes Balears. Doctora en Humanitats, llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i en Humanitats. Membre del Grup d'Estudis sobre el Fantàstic (GEF) i del Grup de Recerca Cos i Textualitat de la UAB. Cap de redacció de Brumal. Revista d'Investigació sobre el Fantàstic, membre del consell de redacció de Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, de l'Associació GENET (Xarxa d'Estudis de Gènere del CSIC) i l'Institut de Cultura i Tecnologia de la UC3M. Entre les seves publicacions destaquen: Historia de la ciencia ficción en la cultura española contemporánea i Patologías de la realidad virtual. Ciencia ficción y cibercultura

Professors d'altres universitats:

Meri Torras. Doctora i professora titular de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca gira al voltant del gènere i la literatura, els estudis culturals, la crítica literària i la teoria queer, especialment la comparació entre literatura i arts audiovisuals. Dirigeix el Grup de Recerca Cos i Textualitat i és la coordinadora del primer grau d’Estudis de Gènere (UAB). Entre les seves publicacions destaquen: Feminismes literaris (1999), Corporizar el pensamiento. Escrituras y lecturas del cuerpo en la cultura occidental (2006), Cuerpo e identidad (2007), Encarna(c)ciones. Teoría(s) de los cuerpos (2008) i Accions i reinvencions. Cultures lèsbiques a la Catalunya del tombant de segle XX-XXI (2011)

 Preu

48 euros:

 • Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
 • Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
 • Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici del curs.
 • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 

Altres:   69 euros.

Destinataris

Totes les persones interessades en la cultura, el gènere i la sexualitat. No es necessiten coneixements previs. Els que estan familiaritzats amb la temàtica trobaran perspectives i textos suggestius, i no descurarem les reflexions i les explicacions necessàries per a qui s'acosta a aquests temes per primera vegada.

Nombre d'alumnes

40

Avaluació

Després d'haver assistit a les classes i haver participat activament als debats analitzant les pel·lícules proposades, s'haurà de realitzar una ressenya (màxim, tres pàgines en Times New Roman 12) en la qual es dugui a terme una reflexió crítica sobre algun dels documents audiovisuals projectats durant el curs. És important que la ressenya reflecteixi els continguts teòrics revisats i que s'hi inclogui una valoració personal.

Llengua vehicular

Castellà.

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.

Matrícula oberta

 Formulari de matrícula