Cursos d'estiu 2017

Una mirada diferent cap a les nostres vinyes

This language version doesn't exist

Programa

El cultiu de la vinya a les Illes Balears està documentat des de l'any 123 AC. Al segle XIX es cultivaven grans extensions de vinya que van disminuir el 1891 a causa de la fil·loxera, que fou substituïda per altres cultius. A principis del segle XX l'activitat vitivinícola va experimentar una nova expansió, i es varen reconstituir les vinyes sobre peus americans.

Actualment hi ha un increment en la demanda dels vins de les Illes Balears, per la seva qualitat i tipicitat. La causa és l'ús de varietats autòctones en la vinificació.

Espanya, França i Itàlia concentren gran part de la indústria del vi mundial, en superfície de vinya, producció de raïm i vi. Les vinyes són un dels conreus fonamentals de les economies de molts països europeus. Però ja fa dècades que altres països del món estan produint vins. Atesa la importància del cultiu de vinya a les Illes Balears, el curs vol incidir en la producció ecològica com a una clara alternativa de canvi i millora en la producció de les nostres vinyes.

Destinataris

Estudiants, viticultors, i totes aquelles persones que sentin inquietud per l'agricultura i el medi ambient.

Dates

Del dilluns 03.07.17 al dimecres 12.07.17.

Sortida de camp 06.07.17: Can Ribes, Consell. Durada: 4 hores.

Horari

De les 16 a les 19 hores

Durada

25 hores (20 hores presencial i 5 hores de treball de l’alumne)

Lloc 

Aula 2A de l’edifici Antoni M. Alcover. Campus universitari. Cra. Valldemossa, km.7.5

Crèdits

1 ECTS

2,5 de lliure configuració de la UIB

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

20 hores

Objectius

Alternativa a la viticultura convencional per:

 1. Aportar una mirada diferent cap al cultiu de la vinya, sense prejudicis, lliure de conceptes previs.
 2. Aportar els coneixements per a una viticultura sostenible i respectant la tipicitat de la regió per obtenir un vi que sigui únic, que es distingeixi dels altres pel que fa a color, aroma i que ens doni un gran benefici econòmic.
 3. Prendre consciència que el bon vi es fa a la vinya i donar valor al treball en camp.

 Continguts

 1. Introducció a la viticultura
  1. La vinya: un ésser viu que ens ensenya. Descripció de la planta i cicle. Portaempelts i varietats.
  2. Situació a l'àmbit mundial i a Espanya
  3. Només és possible la viticultura convencional o tenen cabuda altres tipus de viticultures: ecològica / orgànica / biodinàmica?
 2. Factors permanents que afecten la vinya. Coneguem els nostres recursos
  1. Sòl.
   1. Tipus de sòl.
   2. Abonaments, quan i com?
   3. Compost.
   4. Abonaments verds, mulching.
   5. Conreu?
  2. Clima. Precipitacions i temperatura. Reg de suport segons cicle fenològic
 3.  Maneig del cultiu
  1. Poda
  2. Poda verda
  3. desfullat
  4. Espuntament
  5. Verema verda, aclarida
  6. Controls de maduració
  7. Verema
  8. Treballs post verema
 4. Diagnòstic de plagues, malalties, carències
  1. Principals malalties, plagues i mancances
  2. Tractaments: com, quan i per què
   1. Prevenció.
   2. Tractaments: ecològics, plantes que curen plantes.
   3. Químics?

Metodologia

S'impartirà a la UIB, i es realitzarà una sortida de camp per visitar dues vinyes, una ecològica i una altra convencional (4 h).

Les classes teòriques seran de 3 hores cada dia, amb una durada total de 7 dies.

A les 3 hores de classe es farà una part teòrica i una altra pràctica que s'ha de dictar en les vinyes de la UIB.

Avaluació

Assistència 80% i presentar una memòria de l’activitat. 25 hores presencials i 5 per elaborar la memòria

Llengua vehicular

Castellà

Professorat

Josefina Bota Salort, Dra. En Biologia, professora contractada doctora interina departament de Biologia de la UIB i Cecilia Carámbula Amalfi, Enginyera Tècnica Agrícola. 

Preus de matrícula

 • 51 euros (abans 64 euros):
  • Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat Espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 64 euros (abans 80 euros):
  • Altres persones interessades

Nombre de places

20 (la selecció es farà donant preferència als estudiants de grau en primer lloc, seguits pels graduats i persones que treballen a la vinya).

Termini de pagament 

Del 27 de juny al 3 de juliol de 2017. 

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.