Què és la investigació biomèdica?

This language version doesn't exist

Programa

La investigació biomèdica es centra en el coneixement dels mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en la fisiopatologia i etiologia de les malalties, i estudia noves vies de diagnòstic, tractament i prevenció d’aquestes. A aquest curs es vol donar a conèixer la situació actual de la recerca biomèdica i les perspectives de futur en aquest àmbit. El repte més gran de la investigació biomèdica és reunir els coneixements de la ciència bàsica, clínica i epidemiològica amb l’objectiu d’establir noves estratègies per avançar en l’estudi de malalties com per exemple el càncer. 

Destinataris

Estudiants universitaris, personal investigador i persones interessades.

Dates

Del 17 al 21 de juliol de 2017

Horari

Dilluns 17 de Juliol: de les 9h a les 13h i de les 15h a les 18h.

Dimarts 18 de Juliol: de les 9h a les 13h i de les 15h a les 17h.

Dimecres 19, dijous 20 i divendres 21 de juliol: de les 15:30h a les 19:30h.

Durada

25 hores

Lloc

Aula A2. Edifici Mateu Orfila. Campus universitari. Cra. Valldemossa, km.7,5. Palma

Tots els dies edifici Mateu Orfila menys el dia 19 de juliol, edifici Guillem Cifre de Colonia. Aula A16

Crèdits

1 ECTS

2,5 de lliure configuració de la UIB

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

No «La Conselleria acorda no homologar dita activitat perquè no és formació adreçada als docents»

Objectius

 • Aprendre com dissenyar i escriure un projecte d’investigació biomèdica.
 • Conèixer les tècniques més emprades actualment a la investigació biomèdica.
 • Conèixer algunes de les línies d’investigació que s’estan duent a terme actualment.

Continguts

 • Bloc 1: Introducció a la Investigació Biomèdica: Què és i la seva importància actual i futura.
 • Bloc 2: Fases d’un projecte d’Investigació Biomèdica.
 • Bloc 3: Tècniques de recerca i diagnòstic a la Investigació Biomèdica.
 • Bloc 4: Exemples reals de projectes d’Investigació actuals.

Metodologia

 • Classes magistrals, incentivant la participació activa dels alumnes.
 • Realització d’un seminari aplicat que ajudarà a l’alumne a desenvolupar els coneixements apresos a casos reals.
 • Videoconferència d’un expert/a de reconegut prestigi en el camp de recerca biomèdica.

Avaluació

Realització d’un petit projecte d’investigació i presentació del mateix en la modalitat de seminari.

Llengua vehicular

Català, castellà o anglès en funció del professorat.

Coordinació

Dra. Pilar Roca Salom, Dr. Daniel Gabriel Pons Miró  i Dr. Jorge Sastre Serra.

Professorat

Dra. Pilar Roca Salom, Catedràtica de la Universitat de les Illes Balears.

Dr. Jordi Oliver Oliver, Catedràtic de la Universitat de les Illes Balears.

Dr. Daniel Gabriel Pons Miró, Plataforma Biobanco Pulmonar.

Dr. Jorge Sastre Serra, Professor associat de la Universitat de les Illes Balears.

Dr. Chun Fui Lai, Investigador del Imperial College of London.

Dra. Cristina Villena Portella, Plataforma Biobanco Pulmonar CIBERES.

Dra. Marta Monjo Cabrer, Professora contratada doctora de la UIB.

Dra. Joana Maria Ramis Morey, Investigadora Miguel Servet de l'IdisBA i professora associada de la UIB

Dra. Silvia Tejada Gavela, Hospital Son Llàtzer.

Dr. Carlos Rio Bocos, Plataforma Proteómica IdISBa.

Dra. Mercedes Nadal Serrano, Investigadora del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO).

Preus de matrícula

 • 68 euros (abans 85 euros):
  • Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat Espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 92 euros (abans 115 euros):
  • Altres persones interessades

 

Nombre de places

25

Termini de pagament

Del 27 de juny al 10 de juliol de 2017.

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.