Listen

Cursos d'estiu 2017

Nous enfocaments en el tractament dels trastorns d'ansietat: aplicacions pràctiques

This language version doesn't exist

Anul·lat

Aquest curs pretén mostrar noves perspectives per al maneig dels problemes i trastorns d’ansietat, des d’un enfocament integrador i transversal. Es presentaran estratègies d’intervenció basades en l’ús de les noves tecnologies, teràpies de tercera generació, psicologia positiva i programes transdiagnòstics. Se seguirà una lògica de treball eminentment pràctica per aconseguir que els alumnes adquireixin una nova consideració d’un dels problemes de salut més freqüents de les societats actuals

Destinataris

Estudiants de grau i màster de les diferents disciplines de la salut (Psicologia, Fisioteràpia, Infermeria i Medicina).

Dates

Del dilluns 3 al divendres 7 de juliol de 2017

Horari

De 16 a 20 hores

Durada

25 hores (8 hores de sessions teòriques, 10 hores de tallers pràctics i 2 hores de taula rodona)

Lloc

Mallorca: aula AV05, edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari

Menorca: aula AV09, Seu de Menorca. Can Salort (carrer Santa Rita, 11. Alaior)

Eivissa: aula AV08, Seu d'Evissa. Antic edifici de la Comandància (carrer del Calvari. Eivissa)

Crèdits

1 ECTS

2,5 de lliure configuració de la UIB

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

10 hores

Objectius

- Donar una visió integradora i pràctica de les noves eines d’intervenció i de maneig de l’ansietat disponibles des de diversos camps d’actuació.

- Introduir conceptes teòrics clau que es fan servir actualment per a l’abordatge dels trastorns d’ansietat en contextos clínics.

- Acostar la realitat de la intervenció en pacients o col·lectius amb problemes d’ansietat als alumnes i promoure el desenvolupament d’una actitud participativa i resolutiva.

Continguts

Sessions teòriques

1. Introducció als nous corrents d’abordatge dels trastorns d’ansietat: el mateix barret amb diferent color?

2. La teràpia d’acceptació i compromís (ACT) per al tractament dels trastorns d’ansietat

3. Els tractaments transdiagnòstics per a l’abordatge dels problemes d’ansietat i la simptomatologia internalitzadora en adolescents

4. Aplicació de les noves tecnologies per al maneig dels problemes i trastorns d’ansietat

Tallers pràctics

1. Aplicacions de la teràpia d’acceptació i compromís en casos clínics: l’acceptació com a estratègia d’afrontament

2. Tractament de la por de volar mitjançant CAFFT (Computer Assisted Fear of Flying Treatment)

3. Reducció de l’ansietat mitjançant la pràctica d’atenció plena (mindfulness) en personal sanitari i pacients amb problemes d’ansietat

4. La realitat virtual com a eina de tractament de l’agorafòbia

Taller pràctic per videoconferència

1. Abordatge de l’ansietat des de l’enfocament de la psicologia positiva per a pacients amb càncer

Taula rodona

1. Desafiaments i qüestions obertes en l’abordatge dels trastorns d’ansietat

Treball dels alumnes des de casa

1. Lectura comprensiva i elaboració d’un informe crític

Metodologia

Curs eminentment pràctic estructurat en cinc tipus de sessions:

1. Sessions teòriques. Destinades a mostrar continguts teòrics clau que permetran a l’alumne adoptar una nova perspectiva en l’abordatge dels trastorns d’ansietat.

2. Tallers pràctics. S’hi presentaran casos pràctics de persones o col·lectius que pateixen problemes d’ansietat. Es promourà la participació dels alumnes per a la resolució de determinades tasques o conductes problema des dels nous enfocaments teòrics proposats.

3. Taller pràctic per videoconferència. Un dels tallers es durà a terme per videoconferència, atès que la ponent no serà a Mallorca, sinó que treballa a la Península.

4. Taula rodona. Taula de discussió participativa on es presentaran temes controvertits de les disciplines tradicionals i les més actuals en relació amb la intervenció en trastorns d’ansietat. Es demanarà als alumnes que participin i presentin idees de debat.

5. Treball dels alumnes des de casa. Es demanarà als alumnes que llegeixin articles científics o de revisió relacionats amb la temàtica del curs i lliurin un petit informe crític sobre algun dels enfocaments.

Avaluació

Per determinar

Llengua vehicular

Català i castellà.

Coordinació

Dr. Xavier Bornas Agustí (catedràtic de Psicologia, UIB)

Professorat

Sra. Blanca Aguayo Siquier, psicòloga clínica al Servei d’Atenció Psicològica de la UIB, SUAP, llicenciada en Psicologia i Màster en Ciències Mèdiques i de la Salut per la UIB.

Dr. Xavier Bornas Agustí, catedràtic de Psicologia a la UIB.

Dra. María Victoria Cerezo Guzmán, professora contractada doctora a la Universitat de Màlaga i psicooncòloga a l’Associació de Dones Mastectomitzades de Màlaga, ASAMMA; llicenciada i doctora per la Universitat de Màlaga.

Sr. Alejandro de la Torre Luque, professor associat i personal docent i investigador a la UIB; llicenciat en Psicologia per la Universitat de Granada, Màster en Psicologia Clínica per l’AEPC i Màster en Investigació en Ciències de la Salut per la Universitat de Màlaga.

Sra. Aina Fiol Veny, professora associada i personal tècnic de la UIB; llicenciada en Psicologia i Màster en Neurociències per la UIB.

Sr. Joan Miquel Gelabert Mir, professor associat a la UIB; psicòleg clínic a l’Hospital Quirón Palma; director científic de Psious; llicenciat en Psicologia per la UIB i Màster en Teràpia de Conducta per la UNED.

Preu de matrícula

 • 48 euros (abans 60 euros)
  • Alumnes de la UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni de la UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats. Heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 64 euros (abans 80 euros)
  • Altres persones interessades

Nombre de places

Per determinar

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanam als alumnes del programa DRAC i a les persones que vingueu de fora de l’illa que no adquiriu el bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat heu d'assistir a un 80 per cent de les classes.