Cursos d'estiu 2017

La importància de la intensitat a les classes d'Educació Física

This language version doesn't exist

L’increment de l’obesitat infantil i dels estils de vida sedentaris ocasiona noves necessitats i reptes als professionals involucrats en l’educació dels escolars. La intensitat de l’activitat física dels nins i adolescents suposa un element crucial per combatre aquestes epidèmies. Per això aquest curs oferirà una visió científica dels efectes beneficiosos de l’increment de la intensitat a les classes d’Educació Física, així com certes pautes metodològiques i pràctiques perquè la intensitat augmenti durant les classes.

Destinataris

Professionals de l’educació que s’encarreguen d’impartir la matèria d’Educació Física, concretament diplomats en Magisteri, Educació Física, graduats en Educació Primària (menció d’Educació Física) i llicenciats o graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Professionals que exerceixin en l’àmbit de l’educació no formal, com ara els que imparteixen activitats extraescolars de caire esportiu. Altres persones interessades.

Dates i horari

Presencial: del dilluns 3 al divendres 7 de juliol de 2017, de 16 a 19 hores (un total de 15 hores)

En línia: del dilluns 10 al divendres 14 de juliol de 2017 en l’horari que l’alumne/a determini (un total de 10 hores)

Durada

25 hores

Lloc

Els dies 3 i 5 de juliol a l'aula C0 i el dia 4 a l'aula B13. Edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari.

Els dies 5, 6 i 7 al Poliesportiu de CampusEsport. ECampus universitari.

Crèdits

1 ECTS

2,5 de lliure configuració de la UIB

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

15 hores

Objectius

- Conèixer les bases científiques dels beneficis de l’alta intensitat en la salut dels nins i adolescents

- Aprendre els fonaments teòrics de l’entrenament d’intervals d’alta intensitat o high intensity interval training

- Aprofundir en les pautes metodològiques per incrementar la intensitat durant les classes d’Educació Física

Continguts

- Beneficis de l’activitat física vigorosa sobre la salut infantil

- Principis del treball d’alta intensitat

- Metodologies per a la implementació de l’entrenament d’intervals d’alta intensitat a l’àmbit escolar

- Quantificació de la intensitat a les classes d’Educació Física

- Valoració dels efectes produïts sobre la salut per l’exercici d’alta intensitat

Metodologia

- S’exposaran els continguts teòrics a través de classes magistrals que es reforçaran amb el material digital que es publicarà a l’espai de Campus Extens.

- Es faran seminaris al poliesportiu on es posaran en pràctica les diferents pautes metodològiques explicades per a l’increment de la intensitat a les classes d’Educació Física.

- S’encomanarà un treball teòric en què l’alumne haurà d’aplicar els coneixements apresos durant les exposicions teòriques i a través de material disponible a l’espai de Campus Extens del curs.

- L’alumne també haurà de completar un qüestionari en línia sobre els continguts tractats durant tot el curs.

Avaluació

El treball teòric suposa un 50 per cent i el qüestionari en línia un altre 50 per cent de la valoració total del curs. Per poder obtenir els crèdits ECTS i/o les hores de formació permanent del professorat s’ha de superar el curs amb una nota mínima de 5.

Llengua vehicular

Català i castellà.

Coordinació

Dr. Pere Palou Sampol (professor titular, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, UIB) i Dr. Josep Vidal Conti (professor contractat doctor, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, UIB).

Professorat

Dr. Pere Palou Sampol, professor titular, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, UIB.

Dr. Josep Vidal Conti, professor contractat doctor, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, UIB.

Dr. Pere Antoni Borràs Rotger, professor contractat doctor. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, UIB.

Dr. Jaume Cantallops, professor contractat doctor interí, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, UIB.

Dr. Adrià Muntaner Mas, professor ajudant, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, UIB.

Preu de matrícula

 • 52 euros ( abans 65 euros)
  • Alumnes de la UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni de la UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats. Heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 70 euros (abans 88 euros)
  • Altres persones interessades

Nombre de places

30

Nombre de places

Per determinar

Termini de matrícula

Fins al 3 de juliol de 2017.

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanam als alumnes del programa DRAC i a les persones que vingueu de fora de l’illa que no adquiriu el bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat heu d'assistir a un 80 per cent de les classes.