Cursos d'estiu 2017

Introducció a l'ús de la imatge científica

This language version doesn't exist

Programa

La imatge científica suposa un recurs d’alt valor a la recerca i a la comunicació científica, tant en l’àmbit acadèmic com de divulgació. Actualment hi ha un ventall de tècniques que inclouen tant mètodes tradicionals, com basats en noves tecnologies que permeten ajustar el tipus d’imatge a l’objectiu que es pretén assolir. Aquest curs té com a objectiu introduir als participants a l’ús de la imatge científica i les tècniques bàsiques tant d’il·lustració com fotografia i vídeo, que es poden fer servir per recolzar els nostres resultats, presentacions, treballs, etc., amb imatges explicatives i de qualitat. El curs se centra en ciències com la Zoologia i la Botànica per explorar les possibilitats de l’ús de la imatge científica.

Destinataris

Alumnes de grau, professors i qualsevol professional interessat en l’ús de la imatge científica tant a l’àmbit acadèmic com de divulgació en general.

Dates

Del 3 al 7 de juliol de 2017

Horari

De les 9 a  les 14 hores

Durada

25 hores

Lloc

Edifici Guillem Colom, laboratori de Zoologia. Campus UIB. Cra. Valldemossa, km.7.5. Palma

Crèdits

1 ECTS

2,5 de lliure configuració de la UIB

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

20 hores

Objectius

 • Conèixer les bases de l’ús de la imatge científica en treballs acadèmics i de divulgació científica.
 • Conèixer les bases de la fotografia i vídeo digital i el tractament d’imatges amb programes informàtics.
 • Conèixer les bases de la il·lustració científica i les tècniques disponibles tant al laboratori com al camp

Continguts

Dilluns 3 de juliol

9-10. Introducció a la imatge científica. Conceptes bàsics d’orientació i escales d’estructures anatòmiques de plantes i animals. Dr. J. Rita, Dr. M.A. Miranda

10-11. Imatge científica mitjançant la fotografia: l’ús de càmeres digitals. Dr. M.A. Miranda.

11- 11:15. Descans

11:15-14. Imatge científica mitjançant la fotografia: l’ús de programes de tractament d’imatges. LADAT

Dimarts 4 de juliol

9-11. Imatge científica mitjançant el dibuix: tècniques bàsiques. Judit Morales

11-11:15. Descans

11:15- 13:00. Imatge científica mitjançant la imatge en moviment: programes i plataformes. LADAT.

13- 14:00. L’ús de la imatge científica a la docència: l’exemple de l’Herbari Virtual de la UIB. Dr. J. Rita. UIB.

Dimecres 5 de juliol. Visita a Natura Parc.

9- 11. Imatge científica al camp: fotografia. Dr. M.A. Miranda

11:30- 14. Imatge científica al camp: apunts del natural. Sra. Judit Morales. 

Dijous 6 de juliol

9-10. L’ús de la imatge científica en la divulgació: Còmic i Tècniques infogràfiques. Pelopantón.

10-11. L’ús de la imatge científica en la divulgació: Publicacions. Sr. Xavier Canyelles.

11:30- 13. L’ús de la imatge científica en la divulgació: Museus. Sra. Carolina Constantino. Museu de Ciències Naturals de Sóller.

13-14. Fotografia submarina i realització de blogs. Sra. Marta Domínguez.

Divendres 7 de juliol

9-10. L’ús de programes d’anàlisis d’imatges. Dr. Samuel Pinya. UIB

10- 11. Imatge i comunicació. Dr. Antonio Fernández Coca. UIB

11-11:15. Descans

11:15-14. La il·lustració científica a les xarxes socials. Sr. Miquel Baidal. IlustraCiencia.

Clausura del curs.

Metodologia

El curs contempla sessions teòriques i pràctiques. El curs es durà a terme a diferents indrets: Laboratori de Zoologia UIB, LADAT UIB, Museu de Zoologia UIB, Museu de Ciències Naturals de Sóller i Natura Parc.

Els alumnes podran treballar amb material propi per tal de finalitzar el curs amb un treball personal.

Es farà servir material que estarà disponible pels alumnes a la plataforma Campus Extens. També es fomentarà l’ús de xarxes socials per la divulgació de les activitats que es realitzaran durant el curs.

Avaluació

Prova escrita amb preguntes tipus test: 30% de la nota. Nota mínima: 4,5. Entrega del material realitzat per l’alumne/a durant el curs. 70% de la nota. Sense nota mínima

Llengua vehicular

Català i/o Castellà en funció del professorat.

Coordinació

Dr. Miguel Ángel Miranda Chueca. Professor TU. Laboratori de Zoologia UIB.

Professorat

Sr. Xavier Canyelles. Il·lustrador professional

Sra. Carolina Constantino. Museu de Ciències Naturals de Sóller.

Sra. Marta Domínguez. Alumna de Grau de Biologia. Bloguera de fotografia submarina. 

Dr. Antonio Fernández Coca. Professor UIB. Director DIRCOM UIB.

Dr. Miguel Ángel Miranda. Laboratori de Zoologia. UIB

Sra. Judit Morales. Il·lustradora professional

Pelopantón. Comunicadors visuals

Dr. Samuel Piña. Àrea d’Ecologia. UIB.

Dr. Joan Rita. Laboratori de Botànica. UIB

Sr. Miquel Baidal. IlustraCiència

Unidad LADAT de Animación y Tecnología. UIB. (Professor/a per determinar)

Preus de matrícula

(Inclou les entrades als museus i material pel curs)

 • 76 euros (abans 95 euros):
  • Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat Espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 102 euros (abans 126 euros):
  • Altres persones interessades

Nombre de places

25

Termini de pagament 

Del 12 al 29 de juny de 2017. 

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.