Cursos d'estiu 2017

Coneixement del paisatge vegetal de Mallorca

This language version doesn't exist

Anul·lat

Programa

El paisatge vegetal i la rica biodiversitat vegetal present a Mallorca és un dels tresors més grans que ens ofereix la natura i que està a l’abast de tothom. Conèixer les comunitats vegetats que configuren l’illa de Mallorca, la seva estructuració i les plantes més característiques és lobjecte d’aquest curs, el qual té un enfocament eminentment pràctic i es durà a terme mitjançant sortides de camp que permetran donar una visió real i global de l’estat del paisatge vegetal.

Destinataris

El curs va dirigit a persones que tenen uns certs coneixements naturalístics i que necessiten eines per a la interpretació del paisatge. Està especialment indicat per a professors de Ciències Naturals de lensenyament de secundària i per a professionals del medi ambient, també pot ser d’utilitat per a qualsevol persona amant de la natura que vol ampliar els seus coneixements sobre la vegetació. No és imprescindible però sí útil uns certs coneixements de la flora balear.

Dates

Del 17 al 22 de juliol de 2017

Horari

de les 9 a les 14 hores, menys el dia 17 que serà de les 18 a les 20 hores.

Durada

30 hores (25 hores presencials i cinc hores per l’elaboració d’una memòria de les sortides).

Lloc

Edifici Guillem Colom (Laboratori de Botànica). Campus universitari. Cra. Valldemosssa, km.7.5. Palma

Crèdits

1 ECTS

3 de lliure configuració de la UIB

Nombre dhores de formació permanent del professorat

20 hores

Objectius

 • Conèixer les característiques més rellevants de la vegetació de Mallorca.
 • Reconèixer in situ les principals comunitats vegetals que hi ha a Mallorca.

Continguts

Sessió 1 teoria

 • L’organització del paisatge
 • El clímax
 • Les comunitats secundàries
 • Les sèries de vegetació
 • Les comunitats permanents
 • Els pisos bioclimàtics i la zonificació
 • La vegetació a Mallorca: principals formacions vegetals
 • Distribució de la vegetació a Mallorca

Sessió 2 – sortida de camp. Els alzinars, els ullastrars, els pinars i les arboceres

Sessió 3 – sortida de camp. Els salobrars i els sistemes dunars

Sessió 4 – sortida de camp. Les zones humides

Sessió 5 – sortida de camp. Costa rocosa

Sessió 6 – sortida de camp. Vegetació de muntanya

Metodologia

El curs està estructurat en sis sessions. La primera serà teòrica i assentarà les bases de lestudi de la vegetació; les altres sis seran eminentment pràctiques, sortides de camp per a conèixer in situ els diferents tipus de comunitats vegetals que es troben a Mallorca. Cada sortida tindrà una durada de 4 hores efectives més 1 hora de mitjana de desplaçament. Abans de cada sortida s’ha previst una hora de classe teòrica introductòria a la sortida. Els participants disposaran duna guia de cadascuna de les sortides on hi figurarà l’itinerari i la descripció dels principals ítems que shi podran veure.

Avaluació

Consistirà en el control de l’assistència (mínim 80% de les hores). L’alumne necessita  una nota numèrica per això és necessari fer examen, treball, etc. pels crèdits ECTS.

Llengua vehicular del curs

Català

Coordinació

Dra. Juan Rita Larrucea (Professor titular d’universitat a l’Àrea de Botànica del Dept. de Biologia de la UIB)

Professorat

Àrea de Botànica del Dept. de Biologia de la UIB

Dr. Juan Rita Larrucea (professor titular d’universitat)

Dr. Llorenç Gil Amézquita (professor titular d’universitat)

Dr. Maurici Mus Amézquita (professor titular d’universitat) 

Dra. Joana Cursach Seguí (professora ajudant doctor)

Preus de matrícula

 • 96 euros (abans 120 euros):
  • Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat Espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 130 euros (abans 163 euros):
  • Altres persones interessades

Nombre de places

20

Termini d’inscripció

Fins al 25 de juny de 2017

 

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es reque