Cursos d'estiu 2017

Com s'estudia la fauna terrestre? Taller teòric-pràctic d'aproximació a les tècniques de mostreig

This language version doesn't exist

Programa

El mostreig és una eina de la investigació científica que permet obtenir valors numèrics d’una espècie, població, comunitat i/o ecosistema. Els mètodes de mostreig són molt diversos i s’han d’adequar a factors com el medi en el qual es desenvolupa, la variable que es vol mesurar o el temps i pressupost de què es disposa. Al curs es farà un repàs als mètodes de mostreig més emprats en l’àmbit de la zoologia a les illes. A través de sessions teòrics-pràctiques, emmarcades al paratge natural de la Serra de Tramuntana, es mostraran diferents tècniques de mostreig dels principals grups de fauna terrestre.

Destinataris

Estudiants universitaris i professionals del medi ambient.

Dates

18 i 19 de juliol de 2017

Horari

Dimarts 18 de juliol: de les 9 a les 14:30 hores i de les 15:30 a les 19 hores i de les 20 a la 1 hora (activitats nocturnes – Passar la nit a un refugi de muntanya del paratge natural de la Serra de Tramuntana).

Dimecres 19 de juliol: de les 8 a les 14 hores i de 15:30 a les 20:30 hores.

Durada

25 hores

Lloc

Aula 20. Edifici Guillem Colom i refugi de Binifaldó (Paratge natural de la Serra de Tramuntana).

Crèdits

1 ECTS

2,5 de lliure configuració de la UIB

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

20 hores

Objectius

 • Identificar les principals tècniques de mostreig científic en l’àmbit de la zoologia.
 • Aplicar en camp la metodologia que s’usa actualment, tant en investigació com en gestió d’espècies, en l’entorn de les Illes Balears.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi entorn dels mètodes de mostreig de fauna terrestre.

 Continguts

Bloc 1. Tècniques de mostreig per a l'estudi dels Artròpodes terrestres en diferents ambients: agrícola, ramader i forestal.

1.1. Dípters d’interès mèdic-veterinari.

1.2. Plagues agrícoles.

1.3. Entomofauna aèria d’interès forestal.

Bloc 2. Tècniques de mostreig per a l'estudi d’Amfibis i Rèptils.

Identificació individual i seguiment poblacional.

Bloc 3. Tècniques de mostreig per a l'estudi de les Aus.

Bloc 4. Tècniques de mostreig per a l'estudi dels Mamífers. Identificació directa i per indicis.

Metodologia

Explicació dels continguts teòrics introductoris a través d’una classe magistral, incentivant la participació activa dels alumnes.

Tallers teòrics-pràctics enfocats en els diferents grups d’animals terrestres, que ajudaran a l’alumne a aplicar els coneixements apresos a casos reals registrats en diferents illes.

Sortides de camp (diürnes i nocturnes) en les quals s’aprofundirà en els conceptes explicats i es podrà treballar en casos reals.

Avaluació

Prova escrita tipus test.

Llengua vehicular

Català o castellà, en funció del professorat.

Coordinació

Dra. Mar Leza Salord, professora ajudant doctora, àrea de Zoologia del departament

de Biologia.

Professorat

 • Dra. Mar Leza, professora ajudant doctora, àrea de Zoologia del departament de
 • Biologia.
 • Dr. Samuel Pinya, professor ajudant doctor, àrea d’Ecologia del departament de Biologia.
 • Sr. Carlos Barceló, professor ajudant, àrea de Zoologia del departament de Biologia.
 • Sra. Alicia Marquès, investigadora de l’àrea de Zoologia del departament de Biologia.
 • Sr. Iván Ramos. Servei de Protecció d’Espècies. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
 • Sr. Víctor Colomar, Consorci de Recuperació de la Fauna (COFIB).
 • Sr. Manolo Suárez. Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB-Mallorca).
 • Dos alumnes de darrer curs de Biologia, col·laboradors de l’àrea de Zoologia.

 Preus de matrícula

 • 67 euros (abans 84 euros):
  • Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat Espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 90 euros (abans 112 euros):
  • Altres persones interessades

Nombre de places

20

Termini de pagament 

Del 26 de juny al 9 de juliol de 2017. 

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.